Việc phân chia các loại xe chỉ mang tính chất tương đối. Có nhiều trường hợp một mẫu xe có thể xếp vào loại này hay loại kia vẫn đều hợp lý, hoặc có những mẫu mã được thiết kế phá cách nên không phân biệt được chính xác nó thuộc hạng xe nào.

Dưới đây là một số dòng xe phổ biến hiện có tại thị trường Việt Nam: